Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Архитектурно бюро ARHOS е специализирано в следните области:

Проектиране на жилищни сгради

Имаме голям опит в проектирането на всякакъв тип жилищни сгради.

 • Проект на къща
 • Проект на кооперация
 • 3D проектиране
 • Проект на офис сгради
 • Проект на сгради със смесено предназначение

Проектиране на хотели

АРХОС ООД е главен проектант на няколко пет звездни хотела, а в портфолиото ни влизат и много средно големи и малки семейни хотели.

 • Проект на хотелски компекси
 • Проект на малки хотели
 • Проект на голф игрища
 • Проект на СПА хотели
 • Проект на казино

Обществени и промишлени сгради

Ахитектурното ни бюро е участвало в проектирането на голям брой обществени сгради, част от които емблематични за България.

 • Проект на офис сграда
 • Проект на промишлени сграи
 • Проект на спортни съоръжения

ПУП

 • ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване)
 • ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване)
 • ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация)
 • ПУП-РУП (подробен устройствен план - работен устройствен план)
 • ПУП - мотивирано предложение за допускане за изменение
 • техническо задание (планово задание) за ПУП

Допълнителни услуги

Интериорно проектиране

Интериорен проект на обществени сгради, хотели, къщи и апартаменти.

3D Изображения

Визуализации на проекти подходящи за предварителна продажба на обекти и сгради.

Проучване и консултации

Консултантски услуги, които се заплащат на часова база.

Съдействие за документация

Предвижване на документация и комуникация с общини и институции.

Авторски надзор

Задължителен за всички строежи от първа до пета категория

Благоустрояване на жилищни и обществени комплекси

Проектиране на промишлени сгради

Проектиране на аквапаркове

Архитектурно Бюро Архос има опит в проектирането и изграждането на големи аквапаркове.

ЦЕНА НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ХОНОРАР ЗА СГРАДА

 

Цената на проектантския хонорар се определя в зависимост от следните фактори:

 1. Разгънатата застроена площ. 
 2. Геоложката и хидроложката характеристика на терена. Налага ли се сондиране.
 3. Налични ли са виншни пътни, ВиК и Ел връзки.
 4. Изискват ли се работни проекти с детайли. За издаване на разрешение за строеж се изисква проектите да са във фаза:технически проект, с изключение на част:конструктивна.
 5. Изискват ли се проекти по части: технологична, пожароизвестяване, видеонаблюдение и др.
 6. Изисква ли се изготвяне на 3D визуализация и какво ще включва тя.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА СГРАДИ

 

 1. Част: Геология ( геоложки и хидроложки проучвания на терена)
 2. Част: Архитектура
 3. Част: Конструктивна с Оценка на съответствието (технически контрол)
 4. Част: ВиК – водопровод и канализация за сградата с външни ВиК връзки (ако е необходимо)
 5. Част:Ел
 6. Част:ОВК – отопление, вентилация и климатизация
 7. Част:Енергийна ефективност с Оценка на съответствието
 8. Част:Паркоустрояване и благоустройство
 9. Част:Пожарна безопасност (при РЗП>300кв.м)
 10. Част:Пожароизвестяване (при необходимост)
 11. Част:Технологична ( при необходимост)
 12. Част:Геодезия – заснемане на терена, вертикална планировка и трасировъчен чертеж.
 13. Част:ПБЗ- Проект за безопасност и здраве (Изисква се след издаване на Разрешение за строеж)
 14. Част:ПУСО – Проект за управлвниe на строителните отпадъци (Изисква се след издаване на Разрешение за строеж)

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

Грешка в базата от данни на WordPress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) WHERE 1=1 AND ( ( wp_postmeta.meta_key = '_fl_builder_template_id' AND wp_postmeta.meta_value = '5947a382cd450' ) ) AND wp_posts.post_type = 'fl-builder-template' AND ((wp_posts.post_status <> 'trash' AND wp_posts.post_status <> 'auto-draft')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

class="fl-row fl-row-full-width fl-row-bg-color fl-node-5947a3a751963 fl-row-bg-attachment-scroll" data-node="5947a3a751963">